family araliaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family araliaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family araliaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family araliaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family araliaceae

    Similar:

    araliaceae: mostly tropical trees and shrubs and lianas: genera Panax and Hedera

    Synonyms: ivy family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).