false morel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false morel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false morel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false morel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • false morel

    a fungus of the family Helvellaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).