falsework nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

falsework nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm falsework giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của falsework.

Từ điển Anh Việt

 • falsework

  /'fɔ:lswə:k/

  * danh từ

  (kiến trúc) cốp-pha

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • falsework

  * kỹ thuật

  đà giáo

  giàn giáo

  gỗ xây dựng

  ván khuôn

  xây dựng:

  cốp pha

  côp-pha