falseness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

falseness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm falseness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của falseness.

Từ điển Anh Việt

  • falseness

    /'fɔ:lsnis/

    * danh từ ((cũng) falsity)

    sự sai lầm

    tính giả dối; tính lừa dối, tính lọc lừa, tính phản trắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet