false call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • false call

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  cuộc gọi sai

  cuộc gọi sai lạc

  cuộc trục trặc

  điện lạnh:

  gọi giả

  phát sáng dài