electron tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron tube.

Từ điển Anh Việt

 • electron tube

  /'ilektrɔn'tju:b/

  * danh từ

  ống điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electron tube

  * kỹ thuật

  đèn điện tử

  đèn electron

  van điện tử

  vật lý:

  ống đèn electron

Từ điển Anh Anh - Wordnet