electron beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron beam.

Từ điển Anh Việt

 • electron beam

  (Tech) tia điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electron beam

  * kỹ thuật

  chùm tia điện tử

  điện lạnh:

  chùm điện tử

  toán & tin:

  tia điện tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • electron beam

  Similar:

  beam: a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation

  Synonyms: ray