electron pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron pole.

Từ điển Anh Việt

  • electron pole

    (Tech) cực điện tử