electron-tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron-tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron-tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron-tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron-tube

    * kỹ thuật

    đèn điện tử