electron-poor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron-poor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron-poor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron-poor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron-poor

    * kỹ thuật

    nghèo electron