electron-volt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron-volt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron-volt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron-volt.

Từ điển Anh Việt

 • electron-volt

  /i'lektrɔn'voult/

  * danh từ

  Electron-vôn, điện tử vôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electron-volt

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  điện tử von

  electron-von

  điện:

  điện tử-vôn

  vôn