electron level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electron level

  * kỹ thuật

  vật lý:

  mức (năng lượng) của electron

  hóa học & vật liệu:

  mức electron