electron model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron model

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mẫu electron

    mô hình điện tử