dc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc.

Từ điển Anh Việt

 • dc

  * (viết tắt)

  nhắc lại từ đầu (da capo)

  Quận Columbia trong Washington DC (district of Columbia)

  dòng điện một chiều (direct current)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dc

  * kỹ thuật

  điện một chiều

Từ điển Anh Anh - Wordnet