dc current gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc current gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc current gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc current gain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc current gain

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự khuếch đại DC