dc resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dc resistance

  * kỹ thuật

  điện trở một chiều

  điện trở thuần

  điện:

  điện trở DC

  điện trở omic