dc relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc relay

    * kỹ thuật

    điện:

    rơle DC

    rơle dòng một chiều