dc bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc bridge

    * kỹ thuật

    điện:

    cầu DC

    cầu dòng một chiều