dc (direct-current) ringer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc (direct-current) ringer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc (direct-current) ringer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc (direct-current) ringer.

Từ điển Anh Việt

  • dc (direct-current) ringer

    (Tech) máy rung chuông điện một chiều