dc circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc circuit

    * kỹ thuật

    điện:

    mạch dòng một chiều