dc bias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc bias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc bias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc bias.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc bias

    * kỹ thuật

    điện áp DC