dc rim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dc rim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dc rim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dc rim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dc rim

    * kỹ thuật

    ô tô:

    rãnh lõm niềng xe