cover girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cover girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cover girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cover girl.

Từ điển Anh Việt

 • cover girl

  /'kʌvə'gə:l/

  * danh từ

  cô gái có ảnh ở bìa báo ảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cover girl

  a very pretty girl who works as a photographer's model

  Synonyms: pin-up, lovely