coveralls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coveralls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coveralls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coveralls.

Từ điển Anh Việt

  • coveralls

    * danh từ số nhiều

    bộ áo liền quần cho những người làm công việc nặng nhọc