cover-story nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cover-story nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cover-story giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cover-story.

Từ điển Anh Việt

  • cover-story

    * danh từ

    truyện tranh ở bìa tạp chí