coverture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coverture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coverture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coverture.

Từ điển Anh Việt

 • coverture

  /'kʌvətjuə/

  * danh từ

  sự che chở

  nơi ẩn núp

  (pháp lý) hoàn cảnh người đàn bà có sự che chở của chồng