combination trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination trap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ gom kết hợp