combination method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp tổ hợp