combination jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination jet

    * kinh tế

    máy bay phản lực hỗn hợp (vừa chở hàng, vừa chở khách)