combination rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination rig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • combination rig

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  máy khoan liên hợp

  hóa học & vật liệu:

  tổ hợp khoan