combination tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combination tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combination tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combination tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combination tower

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháp liên hợp