bob up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bob up

  * kỹ thuật

  nổi lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bob up

  Similar:

  arise: originate or come into being

  a question arose

  Synonyms: come up