bobwhite quail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobwhite quail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobwhite quail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobwhite quail.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bobwhite quail

    Similar:

    bobwhite: a popular North American game bird; named for its call

    Synonyms: partridge

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).