bobbysoxer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobbysoxer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobbysoxer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobbysoxer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bobbysoxer

    an adolescent girl wearing bobby socks (common in the 1940s)

    Synonyms: bobby-socker

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).