bobtail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobtail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobtail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobtail.

Từ điển Anh Việt

 • bobtail

  /'bɔbteil/

  * danh từ

  đuôi cộc

  ngựa cộc đuôi; chó cộc đuôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bobtail

  a short or shortened tail of certain animals

  Synonyms: bob, dock

  having a short or shortened tail

  bobtail mare

  Synonyms: bobtailed

  Similar:

  old english sheepdog: large sheepdog with a profuse shaggy bluish-grey-and-white coat and short tail; believed to trace back to the Roman occupation of Britain