bobby-sox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobby-sox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobby-sox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobby-sox.

Từ điển Anh Việt

 • bobby-sox

  /'bɔbisɔks/ (bobby-sox) /'bɔbisɔks/

  sox)

  /'bɔbisɔks/

  * (bất qui tắc) danh từ số nhiều

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bít tất ngắn