bobby-soxer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobby-soxer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobby-soxer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobby-soxer.

Từ điển Anh Việt

  • bobby-soxer

    /'bɔbi,sɔksə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) con gái mới lớn lên (tuổi 13, 14)