bobbery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobbery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobbery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobbery.

Từ điển Anh Việt

 • bobbery

  /'bɔbəri/

  * danh từ

  tiếng ồn ào, tiếng om sòm; sự huyên náo

  * tính từ

  ồn ào, om sòm; huyên náo

  bobery pack

  một bầy chó săn đủ các loại (để săn chó rừng)