boblet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boblet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boblet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boblet.

Từ điển Anh Việt

  • boblet

    * danh từ

    xe trượt tuyết cho hai người