bob-sled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob-sled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob-sled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob-sled.

Từ điển Anh Việt

 • bob-sled

  /'bɔbsled/ (bob-sleigh) /'bɔbslei/

  sleigh)

  /'bɔbslei/

  * danh từ

  xe trượt (để) chở gỗ (ở Ca-na-đa)

  (thể dục,thể thao) xe trượt băng