bob under nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob under nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob under giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob under.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bob under

    disappear suddenly, as if under the surface of a body of water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).