bob hope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob hope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob hope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob hope.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bob hope

    Similar:

    hope: United States comedian (born in England) who appeared in films with Bing Crosby (1903-2003)

    Synonyms: Leslie Townes Hope

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).