bobbish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobbish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobbish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobbish.

Từ điển Anh Việt

  • bobbish

    /'bɔbiʃ/

    * tính từ

    (từ lóng) nhanh nhẹn, lanh lợi ((thường) pretty bobbish)