bobbin core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobbin core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobbin core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobbin core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bobbin core

    * kỹ thuật

    lõi bobin (để cuốn băng)

    lõi cuộn dây