bobbin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobbin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobbin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobbin.

Từ điển Anh Việt

 • bobbin

  /'bɔbin/

  * danh từ

  ông chỉ, suốt chỉ

  then nâng chốt cửa

  (điện học) cuộn dây, ống dây, bôbin

 • bobbin

  (Tech) cuộn cảm; cuộn dây; lõi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bobbin

  * kỹ thuật

  cuộn cảm

  dưỡng cuộn dây

  lõi cuộn dây

  lõi uốn

  ống dây

  ống sợi

  dệt may:

  búp sợi

  quả sợi

  cơ khí & công trình:

  lõi (để cuộn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bobbin

  a winder around which thread or tape or film or other flexible materials can be wound

  Synonyms: spool, reel