bobbin winding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobbin winding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobbin winding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobbin winding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bobbin winding

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  cuộn dây kiểu cuộn chỉ

  điện:

  cuộn dây ống