spool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spool.

Từ điển Anh Việt

 • spool

  /spu:l/

  * danh từ

  ống chỉ, ống cuộn (chỉ, phim...), cái vòng (câu quăng)

  * ngoại động từ

  cuộn (chỉ...) vào ống

 • spool

  cuộn dây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spool

  * kỹ thuật

  cuộn băng

  cuộn dây

  lõi quấn

  ống cuộn

  ống cuốn dây

  ống cuộn hình vòng

  quấn

  quấn lại

  trục cuộn

  cơ khí & công trình:

  cuộn vào ống

  ống dây quấn

  van trượt kiểu pittông (trong thiết bị bôi trơn)

  toán & tin:

  nơi chứa

  vùng lưu trữ tạm (chờ xử lý)

  hóa học & vật liệu:

  trục quấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spool

  transfer data intended for a peripheral device (usually a printer) into temporary storage

  wind onto a spool or a reel

  Similar:

  bobbin: a winder around which thread or tape or film or other flexible materials can be wound

  Synonyms: reel