bob dylan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob dylan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob dylan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob dylan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bob dylan

    Similar:

    dylan: United States songwriter noted for his protest songs (born in 1941)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).