bob-sleigh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bob-sleigh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bob-sleigh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bob-sleigh.

Từ điển Anh Việt

 • bob-sleigh

  /'bɔbsled/ (bob-sleigh) /'bɔbslei/

  sleigh)

  /'bɔbslei/

  * danh từ

  xe trượt (để) chở gỗ (ở Ca-na-đa)

  (thể dục,thể thao) xe trượt băng