bobwig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bobwig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bobwig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bobwig.

Từ điển Anh Việt

  • bobwig

    * danh từ

    tóc giả có những búp ngắn